Regulamentul programului ”Copilărie fără boli”, campania ”Sănătate în mediile educaționale”

Art.1 ORGANIZATOR

Acest program educațional este organizat și desfășurat de S.C. Biocomp SRL , cu sediul în Iași, str. Bașotă numărul 4, înregistrată la Registrul Comertului sub nr J22-1532-1991, cod fiscal RO1973703.

Preocupați de un mediu sănătos și lipsit de griji pentru copiii din școli și gradinițe, am demarat în toamna anului 2015 campania ”Sănătate în mediile educaționale”. Conduși de inovare permanentă în materie de siguranță și protecție în fața afecțiunilor, ne dorim un act educațional de calitate și o dezvoltare armonioasă a celor mici.

Cu o experiență de 25 de ani în domeniul dezinfecției aerului și a suprafețelor, Biocomp este lider de piață în producerea lămpilor și dispozitivelor bactericide cu radiație UV.

Calitatea produselor BIOCOMP este certificată prin standardul ISO 9001:2008, acordat de organizația germană DEKRA GmbH Certification. Acest lucru conferă un plus de încredere atât echipei BIOCOMP, cât și partenerilor noștri.

 

Art.2 CONDIȚII DE PARTICIPARE

Orice instituție de învățământ din România, de stat sau particular, poate participa în mod gratuit la sesiunile interactive de instruire în igiena personală, în perioada decembrie 2015 – martie 2016. Colaborarea se realizează pe baza acordului de parteneriat care reglementează colaborarea dintre părți.

 

Art.3 OBIECTIVELE CAMPANIEI

a. Familiarizarea elevilor cu microbii, virusurile si bacteriile;

b. Explicarea modalităților de transmite a bolilor dar și cum pot fi acestea evitate;

c. Familiarizarea cu activităţile zilnice de igienă personală;

d. Învățarea unor reguli simple de igienă personală, la şcoală sau la grădiniță.


Art.4 ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

a. Completarea unor fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală, exprimare de opinii etc;

b. Vizionarea unor filme despre microbi, boli transmisibile în colectiv si cum pot fi acestea evitate;

c. Joc interactiv pentru a demonstra trasmiterea și contaminarea cu microbe;

d. Prezentarea regulilor de igienă pe înțelesul școlarilor și preșcolarilor.


Art.5 DURATA PARTENERIATULUI

Programul ”Copilărie fără boli” și campania ”Sănătate în mediile educaționale” - se derulează în timpul programului de lucru al instituțiilor de învățământ de stat și particulare din România, având durata de 50 de minute.


Art. 6 OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

Compania Biocomp se obligă:

- să realizeze sesiunea de formare și informare pe problematica specifică proiectului;

- să asigure logistica necesară desfășurării activităților incluse în proiect;

- să faciliteze cadrului didactic accesul la informațiile necesare desfășurării proiectului.

 

Instituția de învățământ se obligă:

- să participe activ la activitățile specifice proiectului;

- să faciliteze accesul copiilor la sesiunea de informare și  instruire.

 

Obligații commune:

- Promovarea proiectului, cu scopurile și obiectivele lui;

- Facilitarea accesului reciproc la informațiile de interes comun, legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat.

 

Art.7 LITIGII

Programul ”Copilărie fără boli” și campania ”Sănătate în mediile educaționale” - sunt reglementate legal de contracul de colaborare dintre SC Biocomp SRL și instituțiile de învățământ partenere. Orice neînțelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă.

 

Art.8 MODIFICAREA REGULAMENTULUI

SC Biocomp SRL își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament și se angajează ca înaintea operării unor astfel de modificări să le facă publice prin intermediul site-ului www.copilariefaraboli.ro, și al oricăror alte canale de comunicare pe care le consideră oportune.

 

Back